ค้นพบ 3 ผลลัพธ์

โดย chanatda
ศุกร์ ต.ค. 16, 2020 1:54 pm
ฟอรั่ม: หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
กระทู้: กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 16

กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทบทวนและจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอเผยแพร่ให้ส่วนราชการในจังหวัดทราบโดยทั่วกัน
โดย chanatda
พฤหัสบดี ต.ค. 17, 2019 1:47 pm
ฟอรั่ม: หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
กระทู้: กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 643

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้หน่วยรับตรวจทราบโดยทั่วกัน
โดย chanatda
พฤหัสบดี ต.ค. 17, 2019 1:43 pm
ฟอรั่ม: หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
กระทู้: กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 378

กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้หน่วยรับตรวจทราบโดยทั่วกัน

ไปที่การค้นหาขั้นสูง