ค้นพบ 4 ผลลัพธ์

โดย patcharin
พุธ ก.ค. 22, 2020 11:06 am
ฟอรั่ม: แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กระทู้: นโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 367

นโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0017.2/ว3780 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อแจ้งส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ เกี่ยวกับแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และการจ...
โดย patcharin
พฤหัสบดี ต.ค. 24, 2019 6:10 pm
ฟอรั่ม: แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กระทู้: เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปี 2564
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 739

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปี 2564

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 24- 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย patcharin
อังคาร ต.ค. 22, 2019 2:03 pm
ฟอรั่ม: แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กระทู้: แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 766

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564

หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0017.2/5652 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไปที่การค้นหาขั้นสูง