ค้นพบ 21 ผลลัพธ์

โดย supannee
อังคาร มิ.ย. 23, 2020 3:36 pm
ฟอรั่ม: แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กระทู้: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 221

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย supannee
จันทร์ เม.ย. 27, 2020 10:02 am
ฟอรั่ม: คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
กระทู้: รายงานการประชุม ก.บ.จ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 02/2563
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 353

รายงานการประชุม ก.บ.จ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 02/2563

รายงานการประชุม ก.บ.จ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 02/2563
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย supannee
จันทร์ เม.ย. 27, 2020 10:01 am
ฟอรั่ม: คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
กระทู้: รายงานการประชุม ก.บ.จ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 01/2563
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 329

รายงานการประชุม ก.บ.จ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 01/2563

รายงานการประชุม ก.บ.จ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 01/2563
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไปที่การค้นหาขั้นสูง