ค้นพบ 9 ผลลัพธ์

โดย uthaiwan
จันทร์ ก.ค. 13, 2020 12:50 pm
ฟอรั่ม: แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กระทู้: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตอบกลับ: 5
เข้าดู: 522

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประจำปี 2563 งบจังหวัด (สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประจำปี 2563 งบจังหวัด (สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย uthaiwan
จันทร์ ก.ค. 13, 2020 12:42 pm
ฟอรั่ม: การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
กระทู้: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 119

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
โดย uthaiwan
จันทร์ ก.ค. 13, 2020 12:22 pm
ฟอรั่ม: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กระทู้: การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร้วม (สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 107

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร้วม (สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ได้ลงพื้นที่ประชุมเพื่อทำการประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำพิกัดแปลงเพื่อจัดทำร่างแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2562ซึ่งดำเนินการจัดทำพิกัดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์ส...
โดย uthaiwan
ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 1:40 pm
ฟอรั่ม: คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
กระทู้: คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 110

คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
โดย uthaiwan
ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 1:38 pm
ฟอรั่ม: คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
กระทู้: กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1)
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 109

กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1)

กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1)
โดย uthaiwan
ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 1:36 pm
ฟอรั่ม: คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
กระทู้: คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมง
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 126

คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมง

คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมง
โดย uthaiwan
ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 1:28 pm
ฟอรั่ม: คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
กระทู้: คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมง
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 123

คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมง

คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมง
โดย uthaiwan
พฤหัสบดี ก.ค. 09, 2020 11:16 am
ฟอรั่ม: กฏหมาย ด้านการเกษตร
กระทู้: กฎหมายเกี่ยวกับการประมง
ตอบกลับ: 2
เข้าดู: 276

พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

พรก 60.pdf
พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(137.75 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 23 ครั้ง

ไปที่การค้นหาขั้นสูง