ค้นพบ 29 ผลลัพธ์

โดย sunisa
พุธ ส.ค. 05, 2020 9:37 am
ฟอรั่ม: สถิติการให้บริการ
กระทู้: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม๋ฮ่องสอน
ตอบกลับ: 10
เข้าดู: 607

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
โดย sunisa
จันทร์ ก.ค. 13, 2020 9:19 am
ฟอรั่ม: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
กระทู้: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 109

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โดย sunisa
จันทร์ ก.ค. 13, 2020 9:06 am
ฟอรั่ม: E-Service
กระทู้: E-Service สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 110

E-Service สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

E-Service สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน http://webs-apps.dpt.go.th/theater_c/app/theater/index.php ระบบให้คำปรึกษาตรวจสอบโรงมหรสพ https://www.dpt.go.th/90day/ ระบบปิดประกาศ 90 วัน http://subsites.dpt.go.th/govform/ ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ http://subsites.dpt.go.th/construction/ ระบบแบบบ...
โดย sunisa
จันทร์ ก.ค. 13, 2020 8:41 am
ฟอรั่ม: คู่มือการปฏิบัติงานด้านโยธาและผังเมือง
กระทู้: คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้ใช้อาคารฯ
ตอบกลับ: 5
เข้าดู: 306

การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)

การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)
โดย sunisa
จันทร์ ก.ค. 13, 2020 8:40 am
ฟอรั่ม: คู่มือการปฏิบัติงานด้านโยธาและผังเมือง
กระทู้: คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้ใช้อาคารฯ
ตอบกลับ: 5
เข้าดู: 306

การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)

การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)
โดย sunisa
จันทร์ ก.ค. 13, 2020 8:39 am
ฟอรั่ม: คู่มือการปฏิบัติงานด้านโยธาและผังเมือง
กระทู้: คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้ใช้อาคารฯ
ตอบกลับ: 5
เข้าดู: 306

การขอต่ออายุใบอนุญาตใหใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)

การขอต่ออายุใบอนุญาตใหใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)
โดย sunisa
จันทร์ ก.ค. 13, 2020 8:39 am
ฟอรั่ม: คู่มือการปฏิบัติงานด้านโยธาและผังเมือง
กระทู้: คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้ใช้อาคารฯ
ตอบกลับ: 5
เข้าดู: 306

การขอต่ออายุใบอนุญาตใหใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)

การขอต่ออายุใบอนุญาตใหใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)

ไปที่การค้นหาขั้นสูง