ค้นพบ 29 ผลลัพธ์

โดย nattaya
อังคาร ก.ค. 14, 2020 8:26 pm
ฟอรั่ม: การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทู้: มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 348

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2563 ภาพรวมจังหวัด
โดย nattaya
อังคาร ก.ค. 14, 2020 4:25 pm
ฟอรั่ม: นโยบายผู้บริหาร
กระทู้: ประกาศ มาตรการ กลไกการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 497

ประกาศ มาตรการ กลไกการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด

ประกาศ มาตรการ กลไกการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2563 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย nattaya
อังคาร ก.ค. 14, 2020 4:15 pm
ฟอรั่ม: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กระทู้: รายงานกิจกรรม การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในระดับจังหวัด
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 461

รายงานกิจกรรม การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในระดับจังหวัด

รายงานกิจกรรม การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในระดับจังหวัด ปี 2563 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย nattaya
อังคาร ก.ค. 14, 2020 3:28 pm
ฟอรั่ม: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทู้: หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 497

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563
โดย nattaya
จันทร์ ก.ค. 13, 2020 6:58 pm
ฟอรั่ม: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กระทู้: การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 262

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย nattaya
จันทร์ ก.ค. 13, 2020 12:19 pm
ฟอรั่ม: แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
กระทู้: รางานผลการดำเนินงานประจำปี
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 585

รางานผลการดำเนินงานประจำปี

รางานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ไปที่การค้นหาขั้นสูง