ค้นพบ 12 ผลลัพธ์

โดย anchalee
ศุกร์ ต.ค. 12, 2018 12:15 pm
ฟอรั่ม: การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กระทู้: รายงานการประชุมกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กันยายน 2561
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 562

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กันยายน 2561

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กันยายน 2561
9-2561.pdf
(1.24 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 117 ครั้ง
โดย anchalee
จันทร์ ก.ค. 23, 2018 2:42 pm
ฟอรั่ม: การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระทู้: คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1496/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561(การจัดซื้อจัดจ้างฯ)
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 1373

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1496/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561(การจัดซื้อจัดจ้างฯ)

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1496/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คส1496-2561ลว20กค61.pdf
(129.03 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 533 ครั้ง
โดย anchalee
จันทร์ ก.ค. 23, 2018 2:37 pm
ฟอรั่ม: การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระทู้: คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1499/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 1485

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1499/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1499/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และกำกับดูแล
ว3160ลว20กค61.pdf
(28.7 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 530 ครั้ง
1499-2561ลว20-07-61.pdf
(1.59 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 597 ครั้ง

ไปที่การค้นหาขั้นสูง