ค้นพบ 9 ผลลัพธ์

โดย boonkead
พุธ ส.ค. 21, 2019 2:46 am
ฟอรั่ม: การรับส่งงานในหน้าที่ราชการและการส่งมอบทรัพย์สินของทางราชการ
กระทู้: แบบบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 980

แบบบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน-ชุดที่ 1 แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน-ชุดที่ 1.docx แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน-ชุดที่ 2 แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหว...
โดย boonkead
จันทร์ ส.ค. 19, 2019 7:52 am
ฟอรั่ม: การรับส่งงานในหน้าที่ราชการและการส่งมอบทรัพย์สินของทางราชการ
กระทู้: แบบบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 572

แบบบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน-ชุดที่ 1 แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน-ชุดที่ 1.docx แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน-ชุดที่ 2 แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้ว่...
โดย boonkead
พฤหัสบดี ก.ค. 25, 2019 7:59 am
ฟอรั่ม: การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระทู้: คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1397/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (มอบหมายอำนาจกำหนดชั้นความลับฯ)
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 864

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1397/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (มอบหมายอำนาจกำหนดชั้นความลับฯ)

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1397/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจกำหนดชั้นความลับ และหน้าที่อื่นตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มส00173-ว4077ลว25-07-62.pdf
(69 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 239 ครั้ง
โดย boonkead
พฤหัสบดี ธ.ค. 13, 2018 8:44 am
ฟอรั่ม: การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระทู้: คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2928/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 4)
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 1093

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2928/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 4)

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 2928/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน และกำกับดูแล (แก้ไขผนวก ค. สนง.จัดหางานจังหวัดฯ แล...
โดย boonkead
พฤหัสบดี ต.ค. 04, 2018 9:14 am
ฟอรั่ม: การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระทู้: คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2336/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 3)
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 1937

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2336/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 3)

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2336/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน และกำกับดูแล (แก้ไขผนวก ก.)
มส00173-ว4344ลว3ตค61.pdf
(50.1 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 424 ครั้ง
โดย boonkead
พุธ ส.ค. 22, 2018 3:15 pm
ฟอรั่ม: การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระทู้: คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1804/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 2)
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 1451

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1804/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 2)

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1804/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1804-2561ลว22สค61.pdf
(814.16 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 352 ครั้ง
(แก้ไข เพิ่มเติม เกี่ยวกับการลงนามในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, พมจ.มส. และมอบอำนาจในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบลให้นายอำเภอ)
โดย boonkead
อังคาร ส.ค. 14, 2018 8:57 am
ฟอรั่ม: การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระทู้: คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1680/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 1)
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 1527

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1680/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 1)

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1680/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
คส1680-2561ลว10สค61.pdf
(275.54 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 394 ครั้ง
โดย boonkead
อังคาร ส.ค. 07, 2018 1:33 pm
ฟอรั่ม: การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระทู้: คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1627/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างฯ)
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 1745

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1627/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างฯ)

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1627/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มส001...

ไปที่การค้นหาขั้นสูง