หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปี 2564

โพสต์: พฤหัสบดี ต.ค. 24, 2019 6:10 pm
โดย patcharin
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 24- 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน