หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์: อังคาร มิ.ย. 23, 2020 3:36 pm
โดย supannee
ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564