การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตอบกลับ
supannee
โพสต์: 26
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ก.ย. 05, 2018 10:51 am
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์ โดย supannee » อังคาร มิ.ย. 23, 2020 3:36 pm

ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางสุพรรณี สุระยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร 0 5361 2888 โทรสาร 0-5361 2788


ตอบกลับ

กลับไปยัง “แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี”