การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด (มส0017.2/ว4511 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562)

ตอบกลับ
wanlapa
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 13, 2018 2:22 pm
การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด (มส0017.2/ว4511 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562)

โพสต์ โดย wanlapa » พุธ ส.ค. 07, 2019 8:22 am

หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส0017.2/ว4511 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

*** สามารถดาวน์โหลดได้ทาง QR CODE ตอนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วยอีกทางหนึ่ง ***
ไฟล์แนบ
ms_w4511_09082562.pdf
สำเนาหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส0017.2/ว4511 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562
(56.5 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง
ms_w4511_att_09082562.pdf
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0218/ว4635 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
(199.14 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง
PPT_ประชุมVedio-Conference_19Jul62_ส่งมท.แก้ไข.pdf
(754.58 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง
Ttemplate ฐานข้อมูลจังหวัด_ส่งมท.แก้ไข.1Aug62.xlsx
(66.99 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง
แบบฟอร์มสำรวจปัญหาอุปสรรค.docx
(45.25 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง
นางสาววัลลภา สุคนธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ตอบกลับ

กลับไปยัง “มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”