แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564

ตอบกลับ
patcharin
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ต.ค. 22, 2019 9:10 am
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564

โพสต์ โดย patcharin » อังคาร ต.ค. 22, 2019 2:03 pm

หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0017.2/5652 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไฟล์แนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย.rar
(6.97 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 98 ครั้ง
หนังสือนำส่ง ว 5652 ลว 22 ต.ค.62.pdf
(192.95 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 47 ครั้ง
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพุฒิพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร 0-5361-2888 โทรสาร 0-5361-2788


ตอบกลับ

กลับไปยัง “แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564”