หน้า 1 จากทั้งหมด 1

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ

โพสต์: อาทิตย์ มิ.ย. 28, 2020 4:14 pm
โดย nathee
1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. 2552