หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

โพสต์: อาทิตย์ มิ.ย. 28, 2020 5:04 pm
โดย nathee
1. กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478
2. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478