กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และสถาบันเกษตรกร

ผู้ดูแล: nathee

ตอบกลับ
supimon
โพสต์: 13
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:11 pm
กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และสถาบันเกษตรกร

โพสต์ โดย supimon » พฤหัสบดี ก.ค. 02, 2020 4:19 pm

กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และสถาบันเกษตรกร
ไฟล์แนบ
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ. 2551.pdf
(98.78 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 16 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2551.pdf
(88.26 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 15 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน พ.ศ. 2550.pdf
(65.33 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 12 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546.pdf
(145.81 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 20 ครั้ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560.PDF
(128.19 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 17 ครั้ง
thพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556.pdf
(62.99 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 15 ครั้ง
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554.pdf
(115.23 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 13 ครั้ง
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551.pdf
(211.7 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 15 ครั้ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562.PDF
(148.11 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 16 ครั้ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548.pdf
(162.51 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 16 ครั้ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf
(1.43 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 13 ครั้ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553.pdf
(98.04 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 14 ครั้ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542.pdf
(224.65 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 19 ครั้ง
พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522.pdf
(74.2 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 19 ครั้ง
นางสุพิมล ประเสริฐกุล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

kanokwan
โพสต์: 4
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:13 pm
กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และสถาบันเกษตรกร

โพสต์ โดย kanokwan » ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 10:41 am

นางสาวกนกวรรณ วนาสิริ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ตอบกลับ

กลับไปยัง “กฏหมาย ด้านการเกษตร”