กฎกระทรวงที่่เกี่ยวกับการจัดซืื้อจัดจ้างพัสดุ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560

ผู้ดูแล: nathee

ตอบกลับ
autcharaphon
โพสต์: 26
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:12 pm
กฎกระทรวงที่่เกี่ยวกับการจัดซืื้อจัดจ้างพัสดุ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560

โพสต์ โดย autcharaphon » พฤหัสบดี ก.ค. 02, 2020 1:35 pm

1. กฏกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
2. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
3. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
4. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
5. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
6. กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
ไฟล์แนบ
กฎกระทรวง 2560.pdf
(49.59 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 13 ครั้ง
นางอัฐชราภรณ์ โพธิขุน
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ตอบกลับ

กลับไปยัง “กฏหมาย ด้านการเงินการคลัง”