การขอต่ออายุใบอนุญาตใหใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)

ผู้ดูแล: nathee

ตอบกลับ
sunisa
โพสต์: 30
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:25 pm
การขอต่ออายุใบอนุญาตใหใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)

โพสต์ โดย sunisa » ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 2:40 pm

การขอต่ออายุใบอนุญาตใหใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)
ไฟล์แนบ
การขอต่ออายุใบอนุญาตใหใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล).pdf
(88.63 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 27 ครั้ง
นางสาวสุณิสา จันทิมา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

sunisa
โพสต์: 30
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:25 pm
การขอต่ออายุใบอนุญาตใหใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)

โพสต์ โดย sunisa » ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 2:41 pm

การขอต่ออายุใบอนุญาตใหใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)
ไฟล์แนบ
การขอต่ออายุใบอนุญาตใหใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา).pdf
(224.28 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 19 ครั้ง
นางสาวสุณิสา จันทิมา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

sunisa
โพสต์: 30
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:25 pm
การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)

โพสต์ โดย sunisa » ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 2:41 pm

การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)
ไฟล์แนบ
การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล).pdf
(226.89 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 28 ครั้ง
นางสาวสุณิสา จันทิมา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

sunisa
โพสต์: 30
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:25 pm
การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)

โพสต์ โดย sunisa » ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 2:41 pm

การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)
ไฟล์แนบ
การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา).pdf
(226.06 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 27 ครั้ง
นางสาวสุณิสา จันทิมา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ตอบกลับ

กลับไปยัง “คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ”