สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ดูแล: nathee

ตอบกลับ
nattaya
โพสต์: 29
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ก.ค. 01, 2020 6:57 pm
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nattaya » ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 2:01 pm

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563 สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 0 5361 2787

nathee
โพสต์: 76
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
Re: สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » เสาร์ ก.ค. 11, 2020 5:55 pm

สรุปสถิติงานออกบัตรประจำตัวของข้าราชการประจำเดือน
ไฟล์แนบ
งานออกบัตรข้าราชการ เดือน มิถุนายน 63.pdf
(50 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 32 ครั้ง
งานออกบัตรข้าราชการ เดือน พฤษภาคม 63.pdf
(48.54 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
งานออกบัตรข้าราชการ เดือน เมษายน 63.pdf
(57.94 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 39 ครั้ง
งานออกบัตรข้าราชการ เดือน มีนาคม 63.pdf
(49.26 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 31 ครั้ง
งานออกบัตรข้าราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 63 .pdf
(58 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 25 ครั้ง
งานออกบัตรข้าราชการ เดือน มกราคม 63 .pdf
(63.64 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 33 ครั้ง
งานออกบัตรข้าราชการ เดือน ธันวาคม 62.pdf
(44.33 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 28 ครั้ง
งานออกบัตรข้าราชการ เดือน พฤศจิกายน 62 .pdf
(46.8 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 27 ครั้ง
งานออกบัตรข้าราชการ เดือน ตุลาคม 62.pdf
(50.62 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 34 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 76
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
Re: สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » เสาร์ ก.ค. 11, 2020 5:56 pm

สรุปสถิติงานออกบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ ประจำเดือน
ไฟล์แนบ
งานออกบัตรพนักงานราชการ เดือน มิถุนายน 63.pdf
(35.42 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 36 ครั้ง
งานออกบัตรพนักงานราชการ เดือน พฤษภาคม 63.pdf
(38.91 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 31 ครั้ง
งานออกบัตรพนักงานราชการ เดือน เมษายน 63.pdf
(36.62 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 38 ครั้ง
งานออกบัตรพนักงานราชการ เดือน มีนาคม 63.pdf
(36.76 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 34 ครั้ง
งานออกบัตรพนักงานราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 63.pdf
(38.18 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 29 ครั้ง
งานออกบัตรพนักงานราชการ เดือน มกราคม 63.pdf
(41.83 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 30 ครั้ง
งานออกบัตรพนักงานราชการ เดือน ธันวาคม 62.pdf
(35.41 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 32 ครั้ง
งานออกบัตรพนักงานราชการ เดือน พฤศจิกายน 62.pdf
(37.56 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 35 ครั้ง
งานออกบัตรพนักงานราชการ เดือน ตุลาคม 62 .pdf
(37.81 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 27 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 76
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
Re: สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » เสาร์ ก.ค. 11, 2020 6:02 pm

สรุปสถิติงานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทาานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
ไฟล์แนบ
สถิติการออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ เดือน มิถุนายน 63.pdf
(36.03 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 32 ครั้ง
สถิติการออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ เดือน พฤษภาคม 63.pdf
(43.87 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 41 ครั้ง
สถิติการออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ เดือน เมษายน 63.pdf
(42.83 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 33 ครั้ง
สถิติการออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ เดือน มีนาคม 63.pdf
(37.79 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 38 ครั้ง
สถิติการออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ เดือน กุมภาพันธ์ 63.pdf
(36.46 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 28 ครั้ง
สถิติการออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ เดือน มกราคม 63.pdf
(45.09 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 28 ครั้ง
สถิติการออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ เดือน ธันวาคม 62.pdf
(36.02 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 34 ครั้ง
สถิติการออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ เดือน พฤศจิกายน 62.pdf
(41.86 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 30 ครั้ง
สถิติการออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ เดือน ตุลาคม 62.pdf
(45.13 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 24 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 76
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
Re: สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » เสาร์ ก.ค. 11, 2020 6:06 pm

สรุปสถิติงานออกบัตรประจำตัวของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ประจำเดือน
ไฟล์แนบ
งานออกบัตรลูกจ้างประจำ เดือน มิถุนายน 63.pdf
(35.72 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 36 ครั้ง
งานออกบัตรลูกจ้างประจำ เดือน พฤษภาคม 63.pdf
(35.97 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 35 ครั้ง
งานออกบัตรลูกจ้างประจำ เดือน เมษายน 63.pdf
(35.66 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 28 ครั้ง
งานออกบัตรลูกจ้างประจำ เดือน มีนาคม 63.pdf
(37.19 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 36 ครั้ง
งานออกบัตรลูกจ้างประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 63.pdf
(36.14 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 29 ครั้ง
งานออกบัตรลูกจ้างประจำ เดือน มกราคม 63.pdf
(35.61 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 30 ครั้ง
งานออกบัตรลูกจ้างประจำ เดือน ธันวาคม 62.pdf
(35.72 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 28 ครั้ง
งานออกบัตรลูกจ้างประจำ เดือน พฤศจิกายน 62.pdf
(35.64 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 27 ครั้ง
งานออกบัตรลูกจ้างประจำ เดือน ตุลาคม 62 .pdf
(37.36 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 18 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788


ตอบกลับ

กลับไปยัง “สถิติการให้บริการ”