การดำเนินงานตามมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผู้ดูแล: nathee

ตอบกลับ
yupin
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:24 pm
การดำเนินงานตามมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โพสต์ โดย yupin » ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 9:59 am

การดำเนินงานตามมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นางสาวยุพิน ปราบนอก
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

autcharaphon
โพสต์: 26
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:12 pm
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและตวามโปรงใสภายในหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร

โพสต์ โดย autcharaphon » ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 10:57 am

การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและตวามโปรงใสภายในหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ2563 รอบ 6 เดือน กรมส่งเสริมการเกษตร.pdf
(2.95 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 26 ครั้ง
นางอัฐชราภรณ์ โพธิขุน
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

nitjakran
โพสต์: 53
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:18 pm
การส่งเสริมการดําเนินงานให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร

โพสต์ โดย nitjakran » ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 1:28 pm

การส่งเสริมการดําเนินงานให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร
ไฟล์แนบ
การส่งเสริมการดําเนินงานให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร.pdf
(177.77 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 27 ครั้ง
นางนิจกาณต์ สายประเสริฐ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

nitjakran
โพสต์: 53
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:18 pm
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nitjakran » ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 4:46 pm

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.docx
(87.59 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 21 ครั้ง
นางนิจกาณต์ สายประเสริฐ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

nitjakran
โพสต์: 53
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:18 pm
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nitjakran » ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 4:47 pm

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
(410.73 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 23 ครั้ง
นางนิจกาณต์ สายประเสริฐ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

atitaya
โพสต์: 18
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:30 pm
การดำเนินงานตรามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย atitaya » ศุกร์ ก.ค. 10, 2020 4:47 pm

การดำเนินงานตรามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
043 _010332.pdf
(3.27 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 24 ครั้ง
นางสาวอาทิตยา การเพียร
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

siriluk
โพสต์: 34
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:31 pm
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย siriluk » จันทร์ ก.ค. 13, 2020 12:13 pm

-ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
-ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ไฟล์แนบ
042 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สพจ มส 63.pdf
(770.91 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 20 ครั้ง
042 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน สพจ มส 63.pdf
(535.89 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 23 ครั้ง
034 เจตจำนงสุจริต พนจ มส 63.pdf
(283.8 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 23 ครั้ง
นางสาวศิริลักษณ์ บันทะนันท์
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

pimlada
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 29, 2020 6:21 pm
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย pimlada » จันทร์ ก.ค. 13, 2020 3:35 pm

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน.pdf
(33.89 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 24 ครั้ง
นางสาวพิมพ์ลดา แก้วแสนเมือง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ตอบกลับ

กลับไปยัง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ”