การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใส ภาพรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ดูแล: nathee

ตอบกลับ
nattaya
โพสต์: 29
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ก.ค. 01, 2020 6:57 pm
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใส ภาพรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nattaya » พุธ ก.ค. 15, 2020 2:59 pm

การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใส ปี 2563 ภาพรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
คำสั่ง มอบหมายส่วนราชการรับผิดชอบดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคถณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563.pdf
(119.88 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
คำสั่ง มอบหมายให้ติดตาม กำกับ ดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563.pdf
(137.05 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2563.pdf
(152.19 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 36 ครั้ง
นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 0 5361 2787


ตอบกลับ

กลับไปยัง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ”