รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (งบ Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแล: nathee

ตอบกลับ
nathee
โพสต์: 234
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (งบ Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์ โดย nathee » พุธ พ.ค. 12, 2021 3:10 pm

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564.pdf
(46.51 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 59 ครั้ง
ประจำเดือน เมษายน 2564.pdf
(47.74 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 62 ครั้ง
ประจำเดือน มีนาคม 2564.pdf
(47.66 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 61 ครั้ง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf
(47.26 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 56 ครั้ง
ประจำเดือน มกราคม 2564.pdf
(46.35 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 58 ครั้ง
ประจำเดือน ธันวาคม 2563.pdf
(47.2 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 66 ครั้ง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.pdf
(46.91 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 60 ครั้ง
ประจำเดือน ตุลาคม 2563.pdf
(51.24 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 56 ครั้ง
ประจำเดือน กันยายน 2563.pdf
(47.52 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 66 ครั้ง
ประจำเดือน สิงหาคม 2563.pdf
(48.15 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 58 ครั้ง
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563.pdf
(47.43 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 70 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 234
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (งบ Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์ โดย nathee » พุธ พ.ค. 12, 2021 7:54 pm

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564.pdf
(22.71 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 61 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 234
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (งบ Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์ โดย nathee » พุธ พ.ค. 12, 2021 7:56 pm

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564.pdf
(152.58 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 66 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 234
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (งบ Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์ โดย nathee » พุธ พ.ค. 12, 2021 7:58 pm

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
ประจำเดือน มีนาคม 2564.pdf
(48.69 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 63 ครั้ง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf
(52.14 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 57 ครั้ง
ประจำเดือน มกราคม 2564.pdf
(52.39 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 86 ครั้ง
ประจำเดือน ธันวาคม 2563.pdf
(52.2 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 58 ครั้ง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.pdf
(58.57 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 63 ครั้ง
ประจำเดือน ตุลาคม 2563.pdf
(68.99 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 92 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 234
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (งบ Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์ โดย nathee » พุธ พ.ค. 12, 2021 7:59 pm

สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
ประจำเดือน มีนาคม 2564.pdf
(50.29 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 62 ครั้ง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf
(49.09 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 57 ครั้ง
ประจำเดือน มกราคม 2564.pdf
(64.92 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 58 ครั้ง
ประจำเดือน ธันวาคม 2563.pdf
(55.95 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 66 ครั้ง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.pdf
(62.69 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 61 ครั้ง
ประจำเดือน ตุลาคม 2563.pdf
(47.69 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 59 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 234
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (งบ Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์ โดย nathee » พุธ พ.ค. 12, 2021 8:02 pm

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
ประจำเดือน เมษายน 2564.pdf
(1.67 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 60 ครั้ง
ประจำเดือน มีนาคม 2564.pdf
(2.36 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 56 ครั้ง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf
(2.35 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 62 ครั้ง
ประจำเดือน มกราคม 2564.pdf
(96.96 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 56 ครั้ง
ประจำเดือน ธันวาคม 2563.pdf
(91.75 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 56 ครั้ง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.pdf
(2 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 40 ครั้ง
ประจำเดือน ตุลาคม 2563.pdf
(1.4 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 43 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788


ตอบกลับ

กลับไปยัง “สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน”

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูฟอรั่มนี้: ไม่มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียน และ 1 บุคคลทั่วไป