หน้า 1 จากทั้งหมด 1

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2336/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 3)

โพสต์: พฤหัสบดี ต.ค. 04, 2018 9:14 am
โดย boonkead
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2336/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน และกำกับดูแล (แก้ไขผนวก ก.)
มส00173-ว4344ลว3ตค61.pdf
(50.1 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 386 ครั้ง