หน้า 1 จากทั้งหมด 1

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2928/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 4)

โพสต์: พฤหัสบดี ธ.ค. 13, 2018 8:44 am
โดย boonkead
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 2928/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน และกำกับดูแล (แก้ไขผนวก ค. สนง.จัดหางานจังหวัดฯ และ สนง.พัฒนาสังคมฯ)
คสมส2928-2561ลว13-12-61.pdf
(65.65 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 317 ครั้ง