หน้า 1 จากทั้งหมด 1

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1496/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561(การจัดซื้อจัดจ้างฯ)

โพสต์: จันทร์ ก.ค. 23, 2018 2:42 pm
โดย anchalee
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1496/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คส1496-2561ลว20กค61.pdf
(129.03 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 559 ครั้ง