หน้า 1 จากทั้งหมด 1

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1397/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (มอบหมายอำนาจกำหนดชั้นความลับฯ)

โพสต์: พฤหัสบดี ก.ค. 25, 2019 7:59 am
โดย boonkead
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1397/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจกำหนดชั้นความลับ และหน้าที่อื่นตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มส00173-ว4077ลว25-07-62.pdf
(69 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 147 ครั้ง