หน้า 1 จากทั้งหมด 1

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1680/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 1)

โพสต์: อังคาร ส.ค. 14, 2018 8:57 am
โดย boonkead
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1680/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
คส1680-2561ลว10สค61.pdf
(275.54 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 403 ครั้ง