หน้า 1 จากทั้งหมด 1

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1804/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 2)

โพสต์: พุธ ส.ค. 22, 2018 3:15 pm
โดย boonkead
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1804/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1804-2561ลว22สค61.pdf
(814.16 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 339 ครั้ง
(แก้ไข เพิ่มเติม เกี่ยวกับการลงนามในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, พมจ.มส. และมอบอำนาจในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบลให้นายอำเภอ)