หน้า 1 จากทั้งหมด 1

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1565/2560 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 (แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

โพสต์: ศุกร์ ก.ย. 21, 2018 12:58 pm
โดย boonkead
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1565/2560 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1565-2560ลว1-10-60.pdf
(24.27 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 201 ครั้ง