ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแล: nathee

nathee
โพสต์: 208
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » พฤหัสบดี พ.ค. 13, 2021 12:09 pm

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
ข้อมูลสถิติการบริการของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์.pdf
(49.84 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 34 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 208
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » พฤหัสบดี พ.ค. 13, 2021 12:10 pm

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน.pdf
(8.7 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 46 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 208
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » พฤหัสบดี พ.ค. 13, 2021 12:10 pm

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
ข้อมูลสถิติของศูยน์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย.pdf
(71.03 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 36 ครั้ง
สถิติการควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าว.pdf
(247.51 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 26 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 208
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » พฤหัสบดี พ.ค. 13, 2021 12:12 pm

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.pdf
(86.92 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 44 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 208
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » พฤหัสบดี พ.ค. 13, 2021 12:13 pm

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน.pdf
(15.52 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 34 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 208
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานโยธาธิการและผัมเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » พฤหัสบดี พ.ค. 13, 2021 12:14 pm

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานโยธาธิการและผัมเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
ข้อมูลสถิติการให้บรืการด้านช่าง.pdf
(250.33 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 36 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 208
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » พฤหัสบดี พ.ค. 13, 2021 12:16 pm

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
สถิติการให้บริการ เดือน มีนาคม 2564.pdf
(53.92 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
สถิติการให้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf
(54.87 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
สถิติการให้บริการ เดือน มกราคม 2564.pdf
(55.42 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 32 ครั้ง
สถิติการให้บริการ ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563.pdf
(55.31 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 208
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » พฤหัสบดี พ.ค. 13, 2021 12:16 pm

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน.pdf
(85.34 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 208
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » พฤหัสบดี พ.ค. 13, 2021 12:19 pm

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไฟล์แนบ
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2564 ณ วันที่ 14 พ.ค. 64.pdf
(44.34 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 29 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788

nathee
โพสต์: 208
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ติดต่อ:
Re: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์ โดย nathee » พฤหัสบดี พ.ค. 13, 2021 12:20 pm

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจัดทำคำขอบัตรประจำตัวข้าราชการ
ไฟล์แนบ
ข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2564.pdf
(58.37 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 33 ครั้ง
ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2564.pdf
(56.5 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 31 ครั้ง
ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf
(55.55 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 30 ครั้ง
ข้อมูลประจำเดือน มกราคม 2564.pdf
(64.12 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 35 ครั้ง
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2563.pdf
(54.22 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 28 ครั้ง
ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.pdf
(67.59 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 25 ครั้ง
ข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม 2563.pdf
(58.92 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 30 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788


ตอบกลับ

กลับไปยัง “สถิติการให้บริการ”

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูฟอรั่มนี้: ไม่มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียน และ 0 บุคคลทั่วไป