การใช้งานระบบรายงานผลตามตัวชี้วัด ฯ (มส0017.2/ว... ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562)

ตอบกลับ
wanlapa
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 13, 2018 2:22 pm
การใช้งานระบบรายงานผลตามตัวชี้วัด ฯ (มส0017.2/ว... ลงวันที่ ... สิงหาคม 2562)

โพสต์ โดย wanlapa » อังคาร ส.ค. 06, 2019 5:11 am

การใช้งานระบบรายงานผลตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด”
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไฟล์แนบ
PPT_ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล19สค62(แก้ไข1สค62).pdf
(754.7 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัดฯ (จ.มส. แก้ไข1สค62).xlsx
(64.98 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายการตัวชี้วัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.pdf
(30.43 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คู่มือการใช้งานระบบ.pdf
(6.37 MiB) ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รหัสผู้ใช้.pdf
(28.01 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง
นางสาววัลลภา สุคนธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ตอบกลับ

กลับไปยัง “มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”