คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1627/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างฯ)

กฏการใช้บอร์ด
สืบค้นข้อมูลเดิมได้ที่ http://board2.maehongson.go.th/viewforum.php?f=64
ตอบกลับ
boonkead
โพสต์: 9
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ก.ค. 24, 2018 9:08 am
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1627/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างฯ)

โพสต์ โดย boonkead » อังคาร ส.ค. 07, 2018 1:33 pm

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1627/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มส00173-ว3395ลว07-08-61.pdf
(360.49 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 476 ครั้ง
(แก้ไข เพิ่มเติม คส.มส. 1496/2561 ลว. 20 ก.ค. 61)
นายบุญเกิด ปะระทัง
นิติกร
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร 0 5361 2156 โทรสาร 0 5361 2888


ตอบกลับ

กลับไปยัง “การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน”