แบบฟอร์มต่าง ๆ

ตอบกลับ
wanlapa
โพสต์: 9
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 13, 2018 2:22 pm
แบบฟอร์มต่าง ๆ

โพสต์ โดย wanlapa » พฤหัสบดี ม.ค. 09, 2020 9:34 am

1. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ CEO 2563
2. แบบฟอร์มนำส่งการเงินต่าง ๆ
- ทำหลักผู้ขาย
- การเบิกจ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ส่งใช้เงินยืม จองงบประมาณ (PO) ส่งหลักประกันสัญญา/เงินเหลือจ่าย/รายได้แผ่นดิน
- แบบ PO 1 แบบแจ้งการใช้งบจังหวัด (ข้อมูลหลักผู้ขาย และข้อมูลสัญญา )
- แบบ PO 3 แบบแจ้งการขอเบิกเงินงบจังหวัดที่ไม่ต้องทำ PO
- แบบ PO 6 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
ไฟล์แนบ
po_6.xls
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
(24 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 6 ครั้ง
po_3.xls
แบบแจ้งการขอเบิกเงินงบจังหวัดที่ไม่ต้องทำ PO
(62.5 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 5 ครั้ง
po_1.xls
แบบแจ้งการใช้งบจังหวัด (ข้อมูลหลักผู้ขาย และข้อมูลสัญญา )
(131.5 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 9 ครั้ง
แบบนำส่งเอกสารงบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบ ceo (การเงิน สนจ.มส.).doc
(421 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 9 ครั้ง
แบบจำแนกงบประมาณ CEO63.xls
(44 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 13 ครั้ง
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ CEO63.doc
(71.5 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 18 ครั้ง
นางสาววัลลภา สุคนธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ตอบกลับ

กลับไปยัง “มุมยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด”