แบบฟอร์มต่าง ๆ

ตอบกลับ
wanlapa
โพสต์: 17
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 13, 2018 2:22 pm
แบบฟอร์มต่าง ๆ

โพสต์ โดย wanlapa » พฤหัสบดี ม.ค. 09, 2020 9:34 am

1. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ CEO 2563
2. แบบฟอร์มนำส่งการเงินต่าง ๆ
- ทำหลักผู้ขาย
- การเบิกจ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ส่งใช้เงินยืม จองงบประมาณ (PO) ส่งหลักประกันสัญญา/เงินเหลือจ่าย/รายได้แผ่นดิน
- แบบ PO 1 แบบแจ้งการใช้งบจังหวัด (ข้อมูลหลักผู้ขาย และข้อมูลสัญญา )
- แบบ PO 3 แบบแจ้งการขอเบิกเงินงบจังหวัดที่ไม่ต้องทำ PO
- แบบ PO 6 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
ไฟล์แนบ
po_6.xls
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
(24 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 50 ครั้ง
po_3.xls
แบบแจ้งการขอเบิกเงินงบจังหวัดที่ไม่ต้องทำ PO
(62.5 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 47 ครั้ง
po_1.xls
แบบแจ้งการใช้งบจังหวัด (ข้อมูลหลักผู้ขาย และข้อมูลสัญญา )
(131.5 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
แบบนำส่งเอกสารงบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบ ceo (การเงิน สนจ.มส.).doc
(421 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 46 ครั้ง
แบบจำแนกงบประมาณ CEO63.xls
(44 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 42 ครั้ง
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ CEO63.doc
(71.5 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 50 ครั้ง
นางสาววัลลภา สุคนธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ตอบกลับ

กลับไปยัง “มุมยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด”