ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ

ผู้ดูแล: nathee

ตอบกลับ
nathee
โพสต์: 76
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ มิ.ย. 22, 2020 5:13 pm
ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ

โพสต์ โดย nathee » อาทิตย์ มิ.ย. 28, 2020 4:50 pm

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ
3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยนช์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4)
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2536 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536
ไฟล์แนบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560.pdf
(26.85 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 28 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ.pdf
(98.71 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 28 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยนช์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4).pdf
(286.35 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 25 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547.pdf
(90.41 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 22 ครั้ง
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2536.pdf
(422.41 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 28 ครั้ง
นายนที นวลแก้ว
พนักงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 05361-2787 โทรสาร 05361-2788


ตอบกลับ

กลับไปยัง “กฏหมาย เกี่ยวกับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”